Jerzy Woźniak - medycyna pracy

NZOZ Centrum Zdrowia s.c.
Poradnia Medycyny Pracy
specjalista medycyny pracy
Jerzy Woźniak

Szybki kontakt

+48 720 801 811

Cennik

Cennik badań z zakresu Medycyny pracy

BADANIE CENA
Badanie profilaktyczne/wstępne/kontrolne 80,00 zł*
Badanie profilaktyczne (np. kierowanie samochodem, wózek widłowy) 100,00 zł*
Wydanie zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych 50,00 zł
Wydanie zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych podczas badania profilaktycznego 40,00 zł
Badanie okulistyczne/laryngologiczne/neurologiczne 60,00 zł
Badanie profilaktyczne (praca na wysokości do 3 m) 100,00 zł*
Badanie profilaktyczne (praca na wysokości pow. 3 m) 150,00 zł*
Badanie pracowników narażonych na stały i długotrwały wysiłek głosowy 110,00 zł
Badanie nauczycieli w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (+ ew. konsultacje) 150,00 zł*
Badanie uczniów/studentów 50,00 zł*
Badanie do testów sprawnościowych, kursów, szkoleń 60,00 zł
Badanie do prawa wykonywania zawodu 100,00 zł
Badanie członka Ochotniczej Straży Pożarnej 80,00 zł*
Badanie zawodnika 60,00 zł
Zaświadczenie o zgodzie na skrócenie/przedłużenie czasu pracy niepełnosprawnego 50,00 zł
Porada internistyczna 100,00 zł
Badanie pracowników narażonych na hałas (+ audiogram) 140,00 zł
Badanie pracowników pracujących przy monitorze/ekranie 110,00 zł
Badanie kierowców oraz kandydatów na kierowców (prawo jazdy - uzyskanie/przedłużenie uprawnień) 200,00 zł
Badanie kierowców transportu drogowego, kierujących pojazdami uprzywilejowanymi oraz instruktorów/egzaminatorów 150,00 zł

 

*do w/w cen należy doliczyć koszty ewentualnych badań dodatkowych i/lub konsultacji specjalistycznych

BADANIE CZAS OCZEKIWANIA CENA
Mocz 1 14,00 zł
OB 1 10,00 zł
Morfologia krwi podstawowa CBC 1 13,00 zł
Morfologia krwi pełna 24 parametry 1 16,00 zł
Glukoza 1 11,00 zł
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL- wyliczany3659, TG) 1 31,00 zł
Cholesterol całkowity 1 11,00 zł
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) 1 42,00 zł
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL) 1 30,00 zł
ALT 1 11,00 zł
AST 1 11,00 zł
Fosfataza zasadowa (ALP) 1 11,00 zł
Bilirubina całkowita (Bil-T) 1 11,00 zł
Bilirubina związana (bezpośrednia - Bil-D) 2 13,00 zł
GGTP 1 11,00 zł
Kreatynina 1 11,00 zł
TSH 1 25,00 zł
HCV 2 48,00 zł
HIV 1 48,00 zł
HBs antygen 1 25,00 zł
Retikulocyty 1 12,00 zł
OWA/VDRL 1 16,00 zł
Badanie moczu – paski diagnostyczne 10 min 5,00 zł

 

Przy większych grupach pacjentów istnieje możliwość negocjacji.

BADANIE PSYCHOLOGICZNE CENA
Badanie kierowców i kandydatów na kierowców w zakresie psychologii transportu 150,00 zł *
Badanie kierowców i kandydatów na kierowców pojazdów uprzywilejowanych, przewożących wartości pieniężne 150,00 zł *
Badanie instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów oraz kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów 150,00 zł *
Badanie kierowców skierowanych przez Policję (za przekroczenie punktów karnych , za jazdę pod wpływem alkoholu, za spowodowanie wypadku drogowego) 150,00 zł *
Badanie operatorów:
 • ciężkiego sprzętu budowlanego i zmechanizowanego:
  • żurawi
  • dźwigów
  • spycharek
  • koparek
  • maszyn drogowych
  • wózków widłowych
90,00 zł
Badanie kierowców w zakresie medycyny pracy (osoby prowadzące pojazdy w ramach obowiązków służbowych) 90,00 zł
Badania osób wykonujących zawody, w których wymagane są szczególne predyspozycje psychologiczne 80,00 zł
Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 40,00 zł
Wydanie duplikatu orzeczenia psychologicznego 20,00 zł
*Ceny badań regulowane przez: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014r. Poz. 937)
Polityka prywatności Design Nillo

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej

Rozumiem